Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Կոռուպցիոն հանցագործությունների տեսակները
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ
There are no translations available.

2015թ. առաջին կիսամյակում հանրապետության տարածքում թվով 3 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 15 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 323-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ - 5, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարված հափշտակություն/ -1:

Read more...
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ
There are no translations available.

2015թ. առաջին եռամսյակում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 13 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -5:

Read more...
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014Թ. ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
There are no translations available.

2014թ. ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 16 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 36 դեպքի համեմատությամբ/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ - 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ - 6, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ - 3, 214-րդհոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Read more...
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ
There are no translations available.

2014թ. ինն ամսվա ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 4 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի14 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25 դիմաց/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ - 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -4, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ - 3, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Read more...
 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ
There are no translations available.

2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 3 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 6 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ - 4, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ - 1:
Նշված բոլոր հանցագործությունները արձանագրվել են տեղական ինքնակառավարման ոլորտում:

Ըստ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների` նշված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են հետևյալ կերպ.

- Քաշաթաղի շրջան` 2 հանցագործություն /185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 1, 332-րդ հոդված – 1/

- Մարտակերտի շրջան` 4 հանցագործություն /185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 3, 322-րդ հոդվածի - 1/,

Ավարտված 1 քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 3 վարույթով որպես հանցագործություն կատարած անձ է ճանաչվել 4 անձ, բոլորն էլ պաշտոնատար անձինք են /թվով 1 ավարտված քրեական գործով որպես մեղադրյալ է ներգրավվել 1 անձ/: Նշված հանցագործություններով պետությանը պատճառված 1.723.000 ՀՀ դրամ նյութական վնասը նախաքննության փուլում լրիվությամբ վերականգնվել է: Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների տեսակարար կշիռը գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվում կազմում է 3,3 տոկոս:

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 2013թ. ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ
There are no translations available.

2013թ. ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 9 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի  36 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ - 12, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով  և խոշոր չափերով/ -2,  214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/ -2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -12, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 33/328-րդ հոդված / կաշառք տալու փորձ/ -4:    
Ըստ գերատեսչական ոլորտների կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են հետևյալ կերպ.

Read more...
 
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
There are no translations available.

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված
կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ


2013թ. ինն ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 7 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 25 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-9, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետ / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-2, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-8, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ - 3 :

Read more...
 
Ի ԼՐՈԻՄՆ` ՉՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ
There are no translations available.

ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի  կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքում «Գուրգենչիկ Ծատրյան» ԱՁ-ում հայտնաբերվել է մեկ չձևակերպված վարձու աշխատող: Չձևակերպված վարձու աշխատող պահելու դեպքով հաղորդումը համապատասխան քննարկման  համար ուղարկվել ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն:
Քննարկման արդյունքում անհատ ձեռնարկատեր Գուրգենչիկ Ծատրյանը ԼՂՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 1655 հոդվածի առաջին մասով ենթարկվել է տուգանքի՝ 50.000 ՀՀ դրամի չափով, իսկ «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն` կազմվել է արձանագրություն, ըստ որի խախտումը հայտնաբերած ամսում հիշյալ անձը պարտավոր է հաշվարկել և  վճարել պարտադիր սոցիալական վճար՝  60.000 ՀՀ դրամի չափով:  

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՉՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
There are no translations available.

Անցյալ տարեվերջին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, մտահոգություն հայտնելով տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից չձևակերպված վարձու աշխատողներ պահելու դեպքերի առնչությամբ, ինչպես նաև հետագայում նման արատավոր երևույթները բացառելու նպատակով, երկրի ղեկավարը հանձնարարել է գործուն միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Այնուհետև, 2013թ. փետրվարի 16-ին, ԼՂՀ դատախազության կոլեգիայի նիստում Նախագահը կրկին անգամ անդրադարձել է խնդրո առարկային` տվյալ կապակցությամբ տալով համապատասխան հանձնարարականներ:
Ի կատարումն այդ հանձնարարականների, նման բնույթի խախտումները բացահայտելու և  օրենքով սահմանված կարգով դրանց ընթացք տալու նպատակով, ԼՂՀ դատախազության կողմից տարվել է հետևողական աշխատանք:
Մասնավորապես, ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների  գործերով   բաժին   մուտքագրված` Ֆենյա Հարությունյանի դիմումի շուրջ իրականացված ստուգումների արդյունքում, «ԱՆՏ» ՍՊ ընկերությունում արձանագրվել է թվով 10  չձևակերպված վարձու աշխատող:
Նշված ընկերությունում չձևակերպված վարձու աշխատողներ պահելու մասով չկատարված հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համար համապաատասխան հանձնարարություն է տրվել ԼՂՀ  ԿԱ հարկային պետական ծառայությանը:
ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ-ից ստացված թիվ 1/8-1041 առ 02.07.2013թ. գրության համաձայն՝  չձևակերպված վարձու աշխատողներ պահելու մասով ընկերության տնօրեն Ա. Սահակյանը ՎԻՎ օրենսգրքի 1695-րդ  հոդվածի կարգով  ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության՝  750.0 հազ. դրամի չափով:
Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ իրականացված ստուգումների արդյունքում լրացուցիչ հաշվարկվել է 1350.5 հազ. դրամ չկատարված  հարկային պարտավորություններ, որից հարկեր կամ պարտադիր այլ վճարներ՝  1000.1 հազ. դրամ, տուգանք՝  240.1 հազ. դրամ, տույժ՝ 110.3 հազ. դրամ:
Հաշվարկված և վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունները, ինչպես նաև   նշանակված վարչական տուգանքի գումարը նշված ընկերության տնօրեն Ա. Սահակյանի կողմից վճարվել է:
Նմանատիպ ստուգումներ ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների  գործերով   բաժնի կողմից   իրականացվում են նաև մեկ այլ օբյեկտում:

 

ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն,
կազմակերպված, սեփականության
և տնտեսական գործունեության  դեմ ուղղված
հանցագործությունների  գործերով  բաժին  

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2012Թ. ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
There are no translations available.

2012թ. հանրապետության տարածքում թվով 10 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 9 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 55 հանցագործություն /7-ը` նախորդ տարիներից/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-13, 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-4, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը առանձնապես խոշոր չափերով/-1, 205-րդ հոդված /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-3, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելը/–7, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-5, 314-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-11, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք ստանալը/-3, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք տալը/-3, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառքի միջնորդություն/ - 5:

Read more...
 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
There are no translations available.

 2012թ. ինն ամսում  հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 40 հանցագործություն  /1-ը` նախորդ տարիներից/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ - 12, 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/ - 3, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը առանձնապես խոշոր չափերով/ - 1, 205-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/ - 1, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -4, 309-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը – նախորդ տարիներից/ - 1, 314-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ - 7,  311-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք ստանալը/ - 3, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք տալը/ - 3, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս  /կաշառքի միջնորդություն/ - 5:

           

Ըստ տեղակայման ոլորտների կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են հետևյալ կերպ.

            -ԼՂՀ կրթության ոլորտ ` 33 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 10, 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր – 3, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ – 1, 314-րդ հոդված – 5, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս -3, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս - 5/,

-ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգ` 5 հանցագործություն / 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 2, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 1, 314-րդ հոդված -2/,

-տնտեսական  գործունեության ոլորտ` 1 հանցագործություն /205-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 1/ ,

-արդարադատության համակարգ /նոտարական գործունեության ոլորտ/ - 1 հանցագործություն  / 309-րդ հոդվածի 1-ին մաս/:

 

Ըստ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների` նշված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են  հետևյալ կերպ.

         - քաղաք Ստեփանակերտ` 16 հանցագործություն /308-րդ հոդվածի 1-ին մաս-4, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս -3, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 5, 314-րդ հոդված – 1/,

       -  Ասկերանի շրջան` 5 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր – 1, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ – 1, 309-րդ հոդվածի 1-ին մաս-1,  314-րդ հոդված – 2/,

       -    Քաշաթաղի շրջան` 1 հանցագործություն /205-րդ հոդվածի 1-ին մաս/,

       -   Հադրութի շրջան` 4 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 2, 314-րդ հոդված – 2/,

            -Մարտակերտի շրջան` 1 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ/,

            -Մարտունու շրջան` 13 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 9, 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր – 2, 314-րդ հոդված – 2/:

 

Ավարտված 6 քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով որպես հանցագործություն կատարած անձ է ճանաչվել 17 անձ, որից 12-ը պաշտոնատար անձինք են  /թվով 6 ավարտված քրեական գործով որպես մեղադրյալ է ներգրավվել 12 անձ, որից 7-ը պաշտոնատար անձինք են/: Նշված բնույթի հանցագործություններով պետությանը պատճառված 55.131.829 դրամ նյութական վնասը նախաքննության փուլում լրիվությամբ վերականգնվել է: Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների տեսակարար կշիռը գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվում կազմում է 13,9 տոկոս:

 

 

ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն,

կազմակերպված, սեփականության և

տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված

 հանցագործությունների գործերով բաժին

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Օրացույց

<January 2018>
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Այցելուների Քանակը

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter