Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Դատախազություն
Friday, 20 January 2012

ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
There are no translations available.

 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17ին

 

ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

30 դեկտեմբերի 2008թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-75-Ն

 


ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
There are no translations available.

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17ին

 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

30 դեկտեմբերի 2008թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-76-Ն

 


ԼՂՀ դատախազության կոլեգիան
There are no translations available.

Դատախազության գործունեության կազմակերպման հիմնարար հարցեր քննարկելու համար, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, դատախազությունում գլխավոր դատախազի նախագահությամբ գործում է կոլեգիա:
Կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից և 10 անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը, գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներ:
ԼՂՀ դատախազությաան կոլեգիայի կազմը հաստատվել և փոփոխվել է ԼՂՀ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի 28.01.2009 թ. թիվ 07, 02.02.2009թ. թիվ 17, 21.09.2010թ. թիվ 19, 16.02.2011թ. թիվ 05, 13.06.2011թ. թիվ 29, 06.07.2011թ. թիվ 37, 03.03.2015թ. թիվ 14 հրամաններով:

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիայի կազմը.

Կոլեգիայի նախագահ` գլխավոր դատախազ Արթուր Արմենի Մոսիյան

 Կոլեգիայի անդամներ`

1. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամայիս Գալուստի Ավագյան

2. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սևակ Վյաչեսլավի Հակոբյան

3. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սերգեյ Յուրիի Ստեփանյան

4. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական

գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ

Արմեն Գալուստի Գալստյան

5. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական

ակտերի բողոքարկման բաժնի պետ Լորետա Վազգենի Բարսեղյան

6. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի պետ Արսեն

Գեորգիի Բարսեղյան

7. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության

օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետ Կարեն Գեորգիի

Գաբրիելյան

8. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական,

վիճակագրության, վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային

կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնի պետ Կարինա Միքայելի Սաֆարյան

9. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի

պետ Սասուն Վաչագանի Գաբրիելյան

10. Շուշիի շրջանի դատախազ Վահրամ Սերգեյի Ղահրամանյան: 

Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանում է գլխավոր դատախազը, իսկ կոլեգիայի որոշումները կենսագործվում են գլխավոր դատախազի հրամաններով:

 


ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ (Archive)
There are no translations available.

2011  
11.02.2011
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

/Ստեփանակերտ, 11 փետրվարի 2011թ./
 

Դատախազության հարգելի աշխատակիցներ
Կարեւորելով դատախազության գործունեությունը` որպես հանրապետությունում օրինականության ապահովումը, պետական շահերի պաշտպանությունը, նախաքննության նկատմամբ հսկողությունն իրականացնող մարմին, անհրաժեշտ եմ համարել հանդիպել համակարգի աշխատողների հետ, որպեսզի մեկ անգամ եւս հստակեցնենք դրված խնդիրները եւ գնահատենք կատարված աշխատանքը: Միաժամանակ ակնկալում եմ, որ բոլոր ձեռքբերումներն ու դրական միտումները, որ նկատվել են վերջին տարիներին, կբազմապատկվեն, իսկ դրված խնդիրները հաջողությամբ կլուծվեն:

Մանրամասն ...
 
11.02.2011
ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ԱՐՇԱՎԻՐ ՂԱՐԱՄՅԱՆԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

/Ստեփանակերտ, 11 փետրվարի 2011թ./
 

Մեծարգո Նախագահ, հարգելի գործընկերներ Նման ձեւաչափով հանդիպումը համոզիչ վկայումն է այն բանի, որ հանրապետության նախագահը հավատարիմ մնալով իր նախընտրական ծրագրի դրույթներին, ինչպես նաեւ դատախազության տարբեր միջոցառումների ժամանակ հնչեցրած խոստումներին` հետեւողականություն է ցուցաբերում դատախազության խնդիրների լուծման գործում: Նշելով այս փաստը, նույն համատեքստում ուզում եմ շեշտել, որ հատկապես վերջին երեք տարում ԼՂՀ դատախազությունը պարբերաբար զգացել է իշխանությունների հոգատար վերաբերմունքը, ինչը շատ դրական է ազդել համակարգի ընդհանուր գործունեության վրա:

Մանրամասն ...

 

 


ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
There are no translations available.

Թիվ 14 առ 31.07.2013թ. հրաման`

«Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին»

  Read More...


ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ
There are no translations available.

25.01.2013

2013 թվականի բյուջետային հատկացումներ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ: 

 

2013թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ Գլխավոր դատախազությանը հատկացվել է ընդամենը 380891,7 դրամ: Առանձին հոդվածները ներկայացված են ստորեւ

Մանրամասն ...

 

25.01.2012

2012 թվականի բյուջետային հատկացումներ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ: 

 

2012թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ Գլխավոր դատախազությանը հատկացվել է ընդամենը 381514,0 դրամ: Առանձին հոդվածները ներկայացված են ստորեւ

Մանրամասն ...

 

23.01.2011

2011 թվականի բյուջետային հատկացումներ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ:

 

2011թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազությանը հատկացվել է ընդամենը 385325,6,0 դրամ: Առանձին հոդվածները ներկայացված են ստորեւ

Մանրամասն ...

 

23.02.2010

2010 թվականի բյուջետային հատկացումներ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ:

Մանրամասն ...
 


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
There are no translations available.

20.07.2011

2011թ. առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն

 

ԼՂՀ դատախազությունը, ղեկավարվելով ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, «Դատախազության մասին» ԼՂՀ օրենքով — ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի հրամաններով, հանձնարարականներով ու ցուցումներով, հաջողությամբ է իրականացրել առաջադրված գործառույթները պետության, քաղաքացիների — իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանելու ուղղությամբ, ուժեղացրել է դատախազական հսկողությունը հանցավորության կանխարգելման, հետաքննության — նախաքննության ընթացքում օրինականության պահպանման նկատմամբ, ապահովել պատժի անխուսափելիությունը, որոնք ընդհանուր առմամբ դրական ազդեցություն են ունեցել հանրապետությունում օրինականության ամրապնդման, դատախազական մարմինների գործունեության արդյունավետության վրա։

Մանրամասն ...
 
19.02.2011

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2010 թվականի գործունեության մասին

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ — «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, 2010թ. ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացինների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության

Մանրամասն ...
 
23.11.2010

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2010Թ. 9 ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԼՂՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

ԼՂՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԲԱԺՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
15.07.2010

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն ...
 
13.02.2010

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2009 թվականի գործունեության մասին

Մանրամասն ...
 
13.02.2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կողմից 2009թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին

Մանրամասն ...
 
13.02.2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կողմից 2009թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների եւ հաշվետու ժամանակահատվածում կանոնագրքի խախտման դեպքերի մասին

Մանրամասն ...
 


ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ
There are no translations available.

09.12.2008

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ - ՀՈՒՇԱԳԻՐ

 

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջեւ համագործակցության մասին

Մանրամասն ...
 
27.03.2008

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

 

ԼՂՀ Վերահսկիչ պալատի եւ ԼՂՀ դատախազության միջեւ համագործակցության մասին

Մանրամասն ...
 


ԲՈՂՈՔՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ
There are no translations available.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից  2008-2009թթ. ԼՂՀ համայնքներին տրամադրված փոխառությունների նպատակային օգտագործման օրինականության դրվածքի ստուգման արդյունքների  վերաբերյալ 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2014թ. 1-ին կիսամյակի աշխատանքային ծրագրի համաձայն և ի կատարումն ԼՂՀ Նախագահի հանձնարարության ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի և ԼՂՀ շրջդատախազությունների կողմից  ստուգվել է ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի (այսուհետև՝ հիմնադրամ) կողմից  2008-2009թթ. ԼՂՀ համայնքներին տրամադրված փոխառությունների նպատակային օգտագործման օրինականության դրվածքը:

Մանրամասն ...

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2013թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կողմից պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ իրականացված դատախազական հսկողության արդյունքների մասին

 

2013թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կողմից գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշակի աշխատանք է տարվել պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության ապահովման ոլորտում:
Որպես պատժի և հարկադրանքի միջոցի առավել խիստ տեսակ, գլխավոր դատախազության կողմից նախ և առաջ ապահովվել է ԼՂՀ ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում և քննչական մեկուսարանում դատապարտված և կալանավորված անձանց պահման օրինականությունը: Այդ կապակցությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում քրեակատարողական հիմնարկում և քննչական մեկուսարանում իրականացվել է 24 ստուգում:

Մանրամասն ...

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

 

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 7 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 25 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-9, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետ / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-2, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-8, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ - 3 :

Մանրամասն ...

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2013 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին

 

2013 թվականի առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 236 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ  աճելով 70  դեպքով  կամ 29,7 %-ով (2012թ. 1-ին կիսամյակում գրանցվել էր 166 դեպք), որից բացահայտվել են 194-ը (2012թ. 1-ին կիսամյակում` 138), չբացահայտված են մնացել 10-ը (2012թ. 1-ին կիսամյակում՝ 14): Հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրված 236 հանցագործություններից 73-ը կատարվել են նախկին տարիներին: 

Մանրամասն ...

 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2013 թվականի առաջին եռամսյակում արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին

 

ԼՂՀ գլխավոր դատախազության ԿՎՎՎԻԱՄԿԱՀ բաժինը ղեկավարվելով ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի 3-րդ գլխի 30-րդ կետի պահանջներով, համապատասխան վերլուծություն է կատարել 2013թ. առաջին եռամսյակում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված հանցավորության վիճակի վերաբերյալ:
2013 թվականի առաջին եռամսյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 112 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 16 դեպքով կամ 14,3 %-ով (2012թ. 1-ին եռամսյակում գրանցվել էր 96 դեպք), որից բացահայտվել են 64-ը (2012թ. 1-ին եռամսյակում.-56), չբացահայտված են մնացել 2-ը (2012թ. 1-ին եռամսյակում -4), քննության փուլում են գտնվում 46 հանցագործություն (2012թ. 1-ին եռամսյակում -36):

Մանրամասն ...

 

ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի տեղեկատվական նամակ

 

ԼՂՀ Գլխավոր  դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրական, վերլուծական, իրավական  ապահովման, միջազգային  կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնի կողմից ամփոփվել է ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի  2009թ. հունվարի 20-ի թիվ 05 հրամանով  հաստատված  ԼՂՀ դատախազության  ,,Կանոնակարգի,, 7-րդ  գլխով, ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի  թիվ 21 առ  06.02.09 հրամանով   նախատեսված պահանջների  պահպանման վերաբերյալ  ԼՂՀ գլխավոր  դատախազության  բաժինների և  քաղշրջդատախազների կողմից ներկայացված 2011թ. կիսամյակային  աշխատանքային ծրագրով կատարված  առաջադրանքները։

Մանրամասն ...

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

2011թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կողմից պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ իրականացված հսկողության արդյունքների մասին

Մանրամասն ...

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

2010թ. ընթացքում ԼՂՀ տարածքում գրանցված հրդեհների դեպքերի կապակցությամբ քաղշրջդատախազությունների կողմից իրականացված դատախազական ստուգումների վերաբերյալ

Մանրամասն ...
 
11.12.2009

ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրության, վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային կապերի եւ անձնակազմի հարցերով բաժնի պետ, արդարադատության 1-ին դասի խորհրդական Կ.Սաֆարյանի տեղեկանքը 2008թ. եւ 2009թ. 9 ամսվա ընթացքում ԼՂՀ քաղշրջդատախազություններում քննարկված դիմում-բողոքների, քաղաքացիների ընդունելության օրինականության եւ հիմնավորվածության մասին

 

ԼՂՀ դատախազության 2009թ. երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային ծրագրի 4-րդ եւ 6-րդ կետերի համաձայն, բաժնի կողմից վեր է լուծվել 2008թ. եւ 2009թ. 9 ամսվա ընթացքում ԼՂՀ քաղշրջդատախազություններում քննարկված դիմում-բողոքների

Մանրամասն ...
 


ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
There are no translations available.

2017

 

ՀՐԱՄԱՆ 08.12.2017 N21

 

Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին

 

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.01.2017 N5

2017 թվականի  փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Սահմանադրության նախագծի հանրաքվեի ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման և քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու նպատակով ժամանակավոր  քննչական խումբ ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.01.2017 N4

2017 թվականի  փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Սահմանադրության նախագծի հանրաքվեի ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման նկատմամբ  դատախազական հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով  ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

2015

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2015 N58

Դասային աստիճան շնորհելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2015 N57

<Դատախազության պատվավոր աշխատող>-ի կոչում շնորհելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.07.2015 N49

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կանոնակարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N41

ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր  որակավորման  հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին՚  թիվ 04 առ 06.02.2015թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N40
Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2015 թվականի մայիսի 03-ին հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման և քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու նպատակով ժամանակավոր  քննչական խումբ ստեղծելու մասին
 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N39

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2015 թվականի մայիսի 03-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով  ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N35
Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N34
Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N33
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 11.03.2015 N31

Վ.Վ.Հովսեփյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N30

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վերլուծության, վիճակագրության, իրավականապահովման, միջազգային կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնում աշխատանքիբաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N29

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N28

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N27

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N26

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 09.03.2015 N25

<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապ ետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին> թիվ 04 առ 06.02.2015թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 09.03.2015 N24

<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին> թիվ 03 առ 06 .02.2015 թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N23

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N22

< Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ> պետական կառավարչական հիմնարկը  վերակազմավորելու, <Լեռնային Ղարաբ աղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ> պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը և և կառուցվածքը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N21

ԼՂՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազի և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N20

Ա.Ս.Գրիգորյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N19

Մ.Գ.Մանգասարյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N18

Գ.Գ.Ներսիսյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N17

Վ.Վ. Միրզոյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N16

Զ.Լ.Օսիպյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N15

Կ.Գ.Գաբրիելյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N14

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N13

Դատախազության աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոններիանվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N12
ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի առ 19.03.2010 թ. թիվ 05 ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ և բաց մրցույթների անցկացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N11
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N10
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N09
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը հաստատելու մասին

 

Թիվ 07 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 08 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 09 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 10 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 22 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 23 առ 02.03.2015թ. հրաման

 

 2014

Թիվ 27 առ 17.12.2014թ. հրաման`

ԼՂՀ  Քաշաթաղի շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Անատոլի Սերաֆիմի Կուրենկովին  «արդարադատության   առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2014

Թիվ 26 առ 17.12.2014թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրության, վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնի պետ, արդարադատության 1-ին դասի խորհրդական Կարինա Միքայելի Սաֆարյանին «Դատախազության պատվավոր աշխատող»-ի  կոչում շնորհելու և համապատասխան կրծքանշանով  պարգևատրելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2014

Թիվ 25 առ 17.12.2014թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Ս.Յու.Ստեփանյանին «Դատախազության պատվավոր աշխատող» -ի  կոչում շնորհելու և համապատասխան կրծքանշանով  պարգևատրելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2014

Թիվ 24 առ 17.12.2014թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...

 

 2014

Թիվ 13 առ 26.08.2014թ. հրաման`

ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի դատախազ, արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Կ.Ա.Եղիշլանին «արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 18 առ 18.12.2013թ. հրաման`

Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու  համար բաց մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու և հարցաշարը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 14 առ 31.07.2013թ. հրաման`

Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 07 առ 01.07.2013թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 08 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 07 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 06 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 05 առ 25.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 06 առ 18.04.2013թ. հրաման

Մանրամասն ...

 

 2013

Թիվ 04 առ 18.04.2013թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի թիվ 02 առ 08.02.2009թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 28 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Շուշիի շրջանի դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Վահրամ Սերգեյի Ղահրամանյանին  «արդարադատության  առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 27 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Գլխավոր դատախազության  ավագ դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Կարեն Գեորգիի Գաբրիելյանին  «արդարադատության  առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 26 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«Խրախուսման մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 25 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«Խրախուսման մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 24 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Գլխավոր դատախազության  կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական  գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Արմեն Գալուստի Գալստյանին  «արդարադատության   երկրորդ  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն ...

 

 2012

Թիվ 21 առ 21.05.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հուլիսի 19-ին հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման  և  քրեական գործերով  նախաքննություն  կատարելու նպատակով քննչական խումբ ստեղծելու   մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 20 առ 21.05.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հուլիսի 19-ի հերթական ընտրություններիը նթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման  նկատմամբ դատախազական  հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 09 առ 06.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր  որակավորման  հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 08 առ 06.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 07 առ 03.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 06 առ 03.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 05 առ 01.02.2012թ. հրաման`

«Վ.Յու.Ապրեսյանին  ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչներիթեկնածությունների ցուցակից հանելու մասինն»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 04 առ 26.01.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի թիվ 01 առ 26.01.2010 թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում անցնելու կարգը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 03 առ 24.01.2012թ. հրաման`

«ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻՆ  ԵՎ  ՔՆՆԻՉՆԵՐԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ   ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ»

Մանրամասն ...

 

2012

Թիվ 01 առ 13.01.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2012 թվականի  հունվարի   12-ի նիստում ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 01 առ 15.01.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր  դատախազի թիվ 14 առ 30.01.2009 թ. ՙԼեռնալին Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև  աշխատանքի  բաժանում կատարելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 02 առ 15.01.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 05 առ 16.02.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության կոլեգիայի կազմը   հաստատելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 09 առ 24.03.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 20 առ 05.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  գլխավոր դատախազին  առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը   հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 13 առ 06.04.2011թ. հրաման`

«Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների դատախազություններում, ԼՂՀ ԿԱ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի  վարչությունում և շրջանների  բաժիններում մերժված նյութերի   օրինականությունը  ստուգելու  մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 21 առ 27.05.2011թ. հրաման`

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ (ԴԱՏԱԽԱԶԻ), ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ  ՆԱԵՎ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՙԴԱՏԱԽԱԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՄԱՍԻՆ՚  ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ         
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ  ՄԱՍԻՆ»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 26 առ 08.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի առ 04.02.2009 թ. թիվ 18 ՙԼՂՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 27 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի առ 04.02.2009 թ. թիվ 18 ՙԼՂՀ  գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 28 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի առ 08.06.2011 թ. թիվ 26
ՙԼՂՀ  գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 29 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ.  ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության կոլեգիայի կազմը   հաստատելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 30 առ 17.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 02 առ 08.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 32 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրության,վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային կապերի և  անձնակազմի հարցերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 33 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ողղված հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 34 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի  թիվ 05 առ 19 .03.2010 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ և բաց մրցույթների անցկացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 37 առ 06.07.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 44 առ 21.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2011 թվականի  հուլիսի   20-ի նիստում ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 47 առ 12.09.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 26 առ 26.02.2009թ. "Դատախազության  աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը  հաստատելու մասին" հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 48 առ 12.09.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 27 առ 26.02.2009թ. ,,Դատախազության  աշխատակազմի հաստիքների  դրույքաչափը հաստատելու մասին,, հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

Թիվ 53 առ 01.11.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 31 առ 20.03.2009 թ.  ՙԼՂՀ  դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն ...

 

2011

09.12.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ   ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶԻ տեղեկատվական նամակ ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության բաժինների պետերին, քաղշրջդատախազներին»

Մանրամասն ...

 

 

2010

Թիվ 01 առ 26.01.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում մասնագիտական պատրաստում եվ վերապատրաստում անցնելու  կարգը   հաստատելու   մասին »

Մանրամասն ...

 

Թիվ 02 առ 15.02.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2010թվականի  փետրվարի   12-ի նիստում ընդունված որոշումների  կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն ...

 

Թիվ 05 առ 19.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  դատախազության աշխատակազմում պետական  ծառայության  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եվ բաց մրցույթների անցկացման  եվ  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության  աշխատակազմում   պետական ծառայողների  գործունեության  գնահատման  հանձնաժողով  ստեղծելու մասին»

Մանրամասն ...

 

Թիվ 07 առ 29.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային   Ղարաբաղի     Հանրապետության Ազգային ժողովի  2010 թվականի   մայիսի   23-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման      նկատմամբ    դատախազական      հսկողության արդյունավետությունը    բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու    նպատակով   աշխատանքային  խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն ...

 

Թիվ 06 առ 29.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային   Ղարաբաղի     Հանրապետության Ազգային ժողովի  2010 թվականի   մայիսի   23-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման      նկատմամբ    դատախազական      հսկողության արդյունավետությունը    բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու    նպատակով   աշխատանքային  խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն ...

 

Թիվ 13 առ 09.09.2010թ. հրաման`

«Լեռնային    Ղարաբաղի    Հանրապետության    դատախազության  աշխատակազմի պետական   ծառայողների   վերապատրաստում   անցնելու  կարգը   հաստատելու   մասին»

Մանրամասն ...

 

2009

 
Թիվ 01 առ 08.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 02 առ 08.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 03 առ 19.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազներին եւ քննիչներին ամենամյա հերթական արձակուրդ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 04 առ 19.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազի եւ քննիչի երդման արարողակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 05 առ 20.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կանոնակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 06 առ 20.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազի վարքագծի կանոնագիրքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 07 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիան ստեղծելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 08 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության որակավորման հանձնաժողով ստեղծելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 09 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 10 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների նկատմամբ կարգապահական վարույթ իրականացնելու կարգը սահմաննելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 11 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 13 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 14 առ 30.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի եւ տեղակալների միջեւ աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 15 առ 30.01.2009թ. հրաման`
«Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 17 առ 02.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 18 առ 04.02.2009թ. հրաման`
«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների եւ դատախազի միջեւ աշխատանքի բաժանման մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 19 առ 05.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 20 առ 05.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 21 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնայինի Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության եւ ԼՂՀ քաղշրջդատախազությունների գործունեության ընթացքում կազմվող կիսամյակային աշխատանքի ծրագրերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու եւ գործունեության ծրագրերի օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 22 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության եւ ԼՂՀ քաղշրջդատախազությունների կողմից անցկացվող օպերատիվ խորհրդակցություններին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու եւ օպերատիվ խորհրդակցությունների արձանագրությունների օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 23 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 24 առ 13.02.2009թ. ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության, ԼՂՀ Ոստիկանության,
ԼՂՀ ԿԱ ԱԱԾ, ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ, ԼՂՀ ԿԱ ՓԾ համատեղ հրաման`
«Հանցագործությունների հաշվառման պետական համակարգի, պետական վիճակագրական համակարգում հանցագործությունների վիճակի մասին միասնական եւ լրիվ պատկերի եւ պետական գրանցման հաշվառման միասնական սկզբունքների իրականացման ապահովման մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 25 առ 25.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 26 առ 26.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազության աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը եւ հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 27 առ 26.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազության աշխատակազմի հաստիքների դրույքաչափը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 28 առ 27.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում» պետական ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 29 առ 03.03.2009թ. հրաման`
«Դատախազի եւ քննիչի խրախուսման կարգը սահմաննելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 30 առ 19.03.2009թ. հրաման`
«Ատեստավորում անցկացնելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 31 առ 20.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 32 առ 24.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եւ բաց մրցույթների անցկացման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 33 առ 30.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղարի գործառույթները սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 34 առ 31.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի ստորաբաժանումների գործունեության կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 35 առ 31.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 36 առ 02.04.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու համար բաց մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու եւ հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 37 առ 02.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների եւ դատախազի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության բաժինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղշրջդատախազների կողմից կազմվող եւ ներկայացվող կիսամյակային եւ տարեկան աշխատանքների մասին զեկուցագրի օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 38 առ 04 2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 39 առ 22.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եւ բաց մրցույթների անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 40 առ 23.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 41 առ 29.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների անձնական գործերի վարման կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 42 առ 05.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի 2009 թվականի ապրիլի 15-ի նիստում ընդունված որոշումի կատարումն ապահովելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 43 առ 06.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող բաց մրցույթի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման թեստավորման փուլի հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 44 առ 14.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության պատվավոր աշխատող» Կրծքանշնաի մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 45 առ 14.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության խորհրդանիշի կանոնակարգը նկարագրությունը եւ ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 49 առ 21.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված եւ ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»
Մանրամասն ...
 
Թիվ 101 առ 26.11.2009թ. հրաման`

ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի ավագ դատախազ, առաջին դասի խորհրդական Նարինե Հենրիխի Սարգսյանին արտահերթ «արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 102 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, երրորդ դասի խորհրդական Ալեքսանդր Սուրենի Գրիգորյանին արտահերթ «երկրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 103 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Մարտունու շրջանի դատախազության դատախազ, երրորդ դասի խորհրդական Հովիկ Ռուդիկի Մկրտչյանին արտահերթ «երկրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 104 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 105 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 106 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 107 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 108 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 109 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...
 
Թիվ 110 առ 26.11.2009թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն ...

 

 


Page 1 of 2
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Օրացույց

<January 2012>
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
161718192122
23242526272829
3031     

Այցելուների Քանակը

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter